Đóng menu x

An toàn xây dựng

An toàn mặt bằng công trường xây dựng

An toàn mặt bằng công trường xây dựng

An toàn mặt bằng công trường xây dựng được quy định trong Quy chuẩn QCVN 18: 2014/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “An toàn trong xây dựng”  QCVN 18: 2014/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên
Một số quy định An toàn xây dựng trong thi công

Một số quy định An toàn xây dựng trong thi công

An toàn xây dựng (hay An toàn lao động trong xây dựng) là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại. Nhằm bảo đảm không làm suy giảm sức khỏe, thương tật, tử vong đối với
Thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn xây dựng

Thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn xây dựng

Thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt trong an toàn xây dựng là danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng.  An toàn xây dựng (hay
Biểu mẫu Đánh giá mối nguy trong An toàn xây dựng

Biểu mẫu Đánh giá mối nguy trong An toàn xây dựng

Biểu mẫu đánh giá mối nguy trong an toàn xây dựng là biểu mẫu cần thiết trong xây dựng. Biểu mẫu trình bày quy trình nhận diện và đánh giá rủi ro trong tất cả các hoạt động. Gồm có 3 giai đoạn từ: gia
Kiểm định viên An toàn xây dựng

Kiểm định viên An toàn xây dựng

Kiểm định viên là người hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, chịu trách nhiệm trực tiếp thực hiện hoặc chỉ đạo, giám sát thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị,
Đảm bảo an toàn lao động trong xây dựng

Đảm bảo an toàn lao động trong xây dựng

Trên thực tế tai nạn trong thi công công trình có nguy cơ xảy ra thường xuyên và mang lại những thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Do đó, thực hiện an toàn lao động trong xây dựng phải là việc là
An toàn lao động trong xây dựng

An toàn lao động trong xây dựng

An toàn lao động trong xây dựng là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại nhằm bảo đảm không làm suy giảm sức khỏe, thương tật, tử vong đối với con người, ngăn ngừa sự
Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

Hỏi: xin hỏi trung tâm báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động hoặc báo cáo tai nạn lao động theo quy định nào ? doanh nghiệp phải làm bao nhiêu loại báo cáo ? Trung tâm trả lời: Theo LUẬT AN

Tel: 090306 3599