Đóng menu x

An toàn điện

An toàn điện khi làm việc trên cao

An toàn điện khi làm việc trên cao

QCVN 01: 2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐIỆN ***An toàn khi làm việc trên cao 1. Kiểm tra trước khi trèo lên giá đỡ 1.1. Trước khi trèo lên giá đỡ, cột, nhân viên đơn vị công
An toàn khi làm việc tại nhà máy điện, trạm điện

An toàn khi làm việc tại nhà máy điện, trạm điện

QCVN 01: 2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐIỆN ***An toàn khi làm việc tại nhà máy điện, trạm điện 1. Cắt điện để làm việc 1.1. Khi thực hiện thao tác đóng hoặc cắt mạch điện cấ
An toàn khi làm việc với đường dây điện

An toàn khi làm việc với đường dây điện

QCVN 01: 2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐIỆN ***An toàn khi làm việc với đường dây điện 1.Làm việc gần đường dây điện cao áp 1.1. Nhân viên đơn vị công tác phải được trang bị
An toàn khi xây dựng công trình điện lực

An toàn khi xây dựng công trình điện lực

QCVN 01: 2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐIỆN ***An toàn khi xây dựng công trình điện lực 1.Công việc đào móng cột và hào cáp 1.1. Khi đào móng cột, hào cáp đơn vị công tác phả
Trang thiết bị an toàn, bảo hộ lao động (an toàn điện)

Trang thiết bị an toàn, bảo hộ lao động (an toàn điện)

QCVN 01: 2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐIỆN ***Trang thiết bị an toàn, bảo hộ lao động 1. Yêu cầu về sử dụng 1.1. Tất cả nhân viên của đơn vị công tác phải sử dụng đúng và đầy đủ
Kết thúc công tác thực hiện an toàn điện

Kết thúc công tác thực hiện an toàn điện

QCVN 01: 2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐIỆN Kết thúc công tác 1. Trước khi bàn giao Người chỉ huy trực tiếp phải thực hiện theo trình tự: 1.1. Trực tiếp kiểm tra lại các c
Thực hiện công tác an toàn điện

Thực hiện công tác an toàn điện

QCVN 01: 2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐIỆN ***Thực hiện công tác 1.Khẳng định các biện pháp an toàn trước khi tiến hành công việc Trước khi bắt đầu công việc, Người chỉ huy
Nội dung của phiếu công tác phân công an toàn điện

Nội dung của phiếu công tác phân công an toàn điện

QCVN 01: 2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐIỆN ***Nội dung của phiếu công tác Phiếu công tác bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin chính sau đây: 1. Số phiếu công tác. 2
Lập biện pháp an toàn điện trong phương án thi công

Lập biện pháp an toàn điện trong phương án thi công

QCVN 01: 2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐIỆN ***Lập biện pháp an toàn điện trong phương án thi công 1.Những công việc phải lập biện pháp an toàn điện trong phương án thi công

Tel: 090306 3599