Đóng menu x

Tư vấn

Phân loại yếu tố nguy hiểm và yếu tố có hại

Phân loại yếu tố nguy hiểm và yếu tố có hại

Phân loại yếu tố nguy hiểm và yếu tố có hại hay còn gọi là phân loại yếu tố nguy cơ an toàn vệ sinh lao động có thể gồm các nguồn tự nhiên hoặc nhân tạo, được phân thành các nhóm yếu tố hóa học, sinh
Đánh giá sức khỏe nghề nghiệp là gì ?

Đánh giá sức khỏe nghề nghiệp là gì ?

Hỏi: Quý Trung tâm có thể cho biết "đánh giá sức khỏe nghề nghiệp" là gì không ? Trung tâm ứng phó sự cố môi trường xin trả lời như sau: Đánh giá nguy cơ sức khỏe môi trường nghề nghiệp hay còn
Nhận diện và đánh giá yếu tố nguy hiểm

Nhận diện và đánh giá yếu tố nguy hiểm

Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi trường hỗ trợ doanh nghiệp lập và triển khai nhận diện yếu tố nguy hiểm, nhận diện yếu tố có hại, đánh giá yếu tố nguy hiểm, đánh giá yếu tố có hại, kế hoạch đánh g
Tư vấn Ứng phó sự cố hóa chất

Tư vấn Ứng phó sự cố hóa chất

Tư vấn ứng phó sự cố hóa chất bao gồm các gói: lập kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất, biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất, huấn luyện an toàn hóa chất, diễn tập ứng phó sự cố hóa chất
Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố môi trường

Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố môi trường

Sự cố môi trường là sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi của tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trường nghiêm trọng. (theo Luật bảo vệ môi trường 2014)
Báo cáo y tế lao động

Báo cáo y tế lao động

Hỏi: xin hỏi trung tâm về báo cáo y tế lao động theo quy định nào ? doanh nghiệp phải làm bao nhiêu loại báo cáo ? Trung tâm trả lời: Theo LUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG thì cơ sở/doanh nghiệp phải làm tối
Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

Hỏi: xin hỏi trung tâm báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động hoặc báo cáo tai nạn lao động theo quy định nào ? doanh nghiệp phải làm bao nhiêu loại báo cáo ? Trung tâm trả lời: Theo LUẬT AN
Hỏi về quy định huấn luyện sơ cấp cứu

Hỏi về quy định huấn luyện sơ cấp cứu

Hỏi đáp: Xin hỏi trung tâm về quy định huấn luyện sơ cấp cứu tại doanh nghiệp Trả lời của Trung tâm về quy định huấn luyện sơ cấp cứu tại doanh nghiệp cho người lao động theo Thông tư số 19/2016/TT
Danh mục trang thiết bị của khu vực sơ cấp cứu

Danh mục trang thiết bị của khu vực sơ cấp cứu

Danh mục trang thiết bị của khu vực sơ cấp cứu ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ CỦA KHU VỰC SƠ CỨU, CẤP CỨU: 1. Túi
Túi sơ cấp cứu gồm những gì ?

Túi sơ cấp cứu gồm những gì ?

Xin hỏi Trung tâm: Túi sơ cấp cứu gồm những gì ? Trung tâm xin trả lời: Theo quy định thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế Các túi sơ cứu phải được đặt tại k
Quy định về sơ cấp cứu trong doanh nghiệp

Quy định về sơ cấp cứu trong doanh nghiệp

Xin hỏi Trung tâm về Quy định về sơ cấp cứu trong doanh nghiệp Trung tâm trả lời: Thông tư 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động quy định Tổ chức lực lượng
Nội dung tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động

Nội dung tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động

Hỏi: Xin hỏi Trung tâm về nội dung Nội dung tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động gồm những gì ? Trả lời: Câu hỏi về Nội dung tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động của quý vị được Trung tâm trả lờ
Tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động

Tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động

Hỏi: Xin hỏi quý Trung tâm là tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động có văn bản nào quy định không, bao lâu phải tự kiểm tra và làm như thế nào ? Trả lời: Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi trườn
Kế hoạch đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn lao động

Kế hoạch đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn lao động

Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH quy định việc tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro, tự kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết về công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh. Điều 4 tr

Tel: 090306 3599