Đóng menu x

Lập kế hoạch ứng phó

Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Mẫu kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất được đính kèm theo bài viết này. Nếu quý vị nào có thắc mắc về kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất xi
Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Mẫu biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất dành cho tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất được đính kèm theo bài viết này. Nếu quý vị nào có thắc mắc về biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất
Sự cố tràn dầu là gì

Sự cố tràn dầu là gì

Sự cố tràn dầu là gì ? Sự cố tràn dầu được ghi rõ theo điều 3 của Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ngày 14 tháng 01 năm 2013  do Thủ tướng Chính phủ Qu
Hợp đồng thuê dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu

Hợp đồng thuê dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu

Căn cứ pháp luật của hợp đồng thuê dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ
Tư vấn Ứng phó sự cố hóa chất

Tư vấn Ứng phó sự cố hóa chất

Tư vấn ứng phó sự cố hóa chất bao gồm các gói: lập kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất, biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất, huấn luyện an toàn hóa chất, diễn tập ứng phó sự cố hóa chất
Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố môi trường

Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố môi trường

Sự cố môi trường là sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi của tự nhiên, gây ô nhiễm, suy thoái hoặc biến đổi môi trường nghiêm trọng. (theo Luật bảo vệ môi trường 2014)
Túi sơ cấp cứu gồm những gì ?

Túi sơ cấp cứu gồm những gì ?

Xin hỏi Trung tâm: Túi sơ cấp cứu gồm những gì ? Trung tâm xin trả lời: Theo quy định thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế Các túi sơ cứu phải được đặt tại k
Quy định xử phạt về Ứng phó sự cố Môi trường

Quy định xử phạt về Ứng phó sự cố Môi trường

Ứng phó sự cố Môi trường là nhiệm vụ về xây dựng kế hoạch, xây dựng lực lượng và trang thiết bị để phòng ngừa sự cố môi trường của doanh nghiệp và các bên liên quan. Từ đó, có biện pháp phòng ngừa và
Ý nghĩa việc lập Kế hoạch Ứng phó sự cố Tràn dầu

Ý nghĩa việc lập Kế hoạch Ứng phó sự cố Tràn dầu

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu là kế hoạch dự kiến các nguy cơ, tình huống sự cố có khả năng xảy ra tràn dầu. Qua đó, thành lập các phương án ứng phó nhanh, hiệu quả nhằm giảm thiểu tác động đến môi
Vì sao phải lập Kế hoạch Ứng phó sự cố Tràn dầu?

Vì sao phải lập Kế hoạch Ứng phó sự cố Tràn dầu?

Sự cố tràn dầu là hiện tượng dầu từ các phương tiện chứa, vận chuyển môi trường tự nhiên do sự cố kỹ thuật, thiên tai hoặc do con người gây ra...thoát ra ngoài. Sự cố tràn dầu gây ảnh hưởng nghiêm t
Các bước lập Kế hoạch Ứng phó sự cố Tràn dầu

Các bước lập Kế hoạch Ứng phó sự cố Tràn dầu

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu là tất cả các hoạt động từ việc chuẩn bị, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu. Kế hoạch được xây dựng từ những tình huống giả định bám sát thực tế. Quy định
Hồ sơ Ứng phó sự cố Môi trường bao gồm những gì?

Hồ sơ Ứng phó sự cố Môi trường bao gồm những gì?

Hồ sơ Ứng phó sự cố Môi trường là văn bản chủ doanh nghiệp cần phải làm nếu nhận diện những mối nguy và rủi ro từ nhà máy có thể ảnh hưởng nguy hại tới môi trường. Hồ sơ bao gồm Kế hoạch Ứng phó sự cố

Tel: 090306 3599