Đóng menu x

Lập kế hoạch ứng phó

Vì sao phải lập Kế hoạch Ứng phó sự cố Tràn dầu?

Vì sao phải lập Kế hoạch Ứng phó sự cố Tràn dầu?

Sự cố tràn dầu là hiện tượng dầu từ các phương tiện chứa, vận chuyển môi trường tự nhiên do sự cố kỹ thuật, thiên tai hoặc do con người gây ra...thoát ra ngoài. Sự cố tràn dầu gây ảnh hưởng nghiêm t
Các bước lập Kế hoạch Ứng phó sự cố Tràn dầu

Các bước lập Kế hoạch Ứng phó sự cố Tràn dầu

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu là tất cả các hoạt động từ việc chuẩn bị, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu. Kế hoạch được xây dựng từ những tình huống giả định bám sát thực tế. Quy định
Hồ sơ Ứng phó sự cố Môi trường bao gồm những gì?

Hồ sơ Ứng phó sự cố Môi trường bao gồm những gì?

Hồ sơ Ứng phó sự cố Môi trường là văn bản chủ doanh nghiệp cần phải làm nếu nhận diện những mối nguy và rủi ro từ nhà máy có thể ảnh hưởng nguy hại tới môi trường. Hồ sơ bao gồm Kế hoạch Ứng phó sự cố
Yêu cầu pháp luật trong Ứng phó sự cố môi trường

Yêu cầu pháp luật trong Ứng phó sự cố môi trường

Yêu cầu pháp luật trong ứng phó sự cố môi trường được ban hành trong bộ Luật Bảo vệ Môi trường 2014. Nội dung quy định nhiệm vụ và trách nhiệm trong việc phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường.
Chia sẻ Biểu mẫu chuẩn Đánh giá mối nguy từ A-Z

Chia sẻ Biểu mẫu chuẩn Đánh giá mối nguy từ A-Z

Nhận diện và đánh giá mối nguy (Risk Assessment) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp nhằm giảm thiểu tối đa tai nạn lao động hoặc sự cố môi trường. Trong thực tế, kỹ năng xử lý sự
Tại sao phải lập Kế hoạch Ứng phó sự cố Môi trường?

Tại sao phải lập Kế hoạch Ứng phó sự cố Môi trường?

Kế hoạch Ứng phó sự cố Môi trường là thủ tục văn bản được soạn thảo, xây dựng dựa trên tình hình hiện thực, các tình huống giả định có thể xảy ra. Từ đó, có biện pháp phòng ngừa và hành động cụ thể, h
Hướng dẫn lập Kế hoạch Ứng phó sự cố Môi trường

Hướng dẫn lập Kế hoạch Ứng phó sự cố Môi trường

Ứng phó sự cố Môi trường hiện nay đang là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cấp bách. Hiện trạng xuống cấp từ môi trường bắt buộc các chủ doanh nghiệp phải nhận diện các mối rủi ro và lập kế hoạch ứng ph
Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu là gì Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu là cơ sở thực hiện, triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện tại chỗ khi có sự cố tràn dầu xảy ra và việc phối hợp giữa
Phòng ngừa ứng phó khắc phục sự cố môi trường

Phòng ngừa ứng phó khắc phục sự cố môi trường

Phòng ngừa ứng phó và khắc phục sự cố môi trường (SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG) là một chế định quan trọng được quy định ở Mục 3, Chương X của Luật bảo vệ môi trườngnăm 2014 và nhiều điều khoản khác như các quy đ
Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường

Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường

Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường càng chi tiết, đầy đủ thì càng giúp cho công tác phòng ngừa và ứng phó khắc phục càng hiệu quả. Xác định nguy cơ xảy ra sự cố môi trường trong quá trì
chứng chỉ phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường

chứng chỉ phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường

Chứng chỉ phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường hoặc giấy chứng nhận phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường là điều cần thiết. Việc tham gia huấn luyện đào tạo Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường nhằm giú

Tel: 090306 3599