Đóng menu x

Diễn tập ứng phó sự cố

Ứng phó sự cố môi trường tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Ứng phó sự cố môi trường tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Sự cố môi trường (SCMT) như: Cháy nổ, tràn hóa chất,… có thể xảy ra bất cứ lúc nào do sự bất cẩn trong hoạt động của con người hoặc thiên tai. Để nâng cao nhận thức trong công tác phòng ngừa và ứng ph
Diễn tập ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất

Diễn tập ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất

Theo điều 37, luật hóa chất quy định “Hàng năm các cơ sở hóa chất phải xây dựng lực lượng ứng phó tại chỗ và phải thường xuyên huấn luyện và thực hành diễn tập các phương án ứng phó sự cố hóa chất.
Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất

Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất

Theo điều 37, luật hóa chất quy định “Hàng năm các cơ sở hóa chất phải xây dựng lực lượng ứng phó tại chỗ và phải thường xuyên huấn luyện và thực hành diễn tập các phương án ứng phó sự cố hóa chất.
Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu Hiện nay, các hoạt động khai thác và chế biến dầu khí đang được coi là ngành kinh tế mũi nhọn và có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế của đất nước
Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

I. Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu là gì? Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu là cơ sở thực hiện. Triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện tại chổ khi có sự cố tràn dầu xảy ra. Các yêu cầu thực
Diễn tập ứng phó sự cố hỏa hoạn cấp độ I

Diễn tập ứng phó sự cố hỏa hoạn cấp độ I

1. Mục đích Cung cấp cho người lao động sự hiểu biết về an toàn về hỏa hoạn và những việc cần làm trong trường hợp cháy khẩn cấp tại nơi làm việc. 2. Mục tiêu tiêu khóa diễn tập Cung cấp sự h

Tel: 090306 3599