Đóng menu x

Diễn tập ứng phó sự cố

Giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu

Giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu

Giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu (Thông tư 12/2021/QĐ-TTg) Xác định thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra Thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra (gọi tắt là thiệt hại) là tổn thất gây ra đối với người,
Điều tra, xác minh nguyên nhân sự cố tràn dầu

Điều tra, xác minh nguyên nhân sự cố tràn dầu

Điều tra, xác minh nguyên nhân sự cố tràn dầu (Thông tư 12/2021/QĐ-TTg) Điều tra, xác định nguyên nhân sự cố tràn đầu 1.Cơ sở gây ra sự cố tràn dầu thuộc diện quản lý của chuyên ngành nào thì do
Ứng phó sự cố tràn dầu cấp quốc gia

Ứng phó sự cố tràn dầu cấp quốc gia

Ứng phó sự cố tràn dầu cấp quốc gia (Thông tư 12/2021/QĐ-TTg) Ứng phú sự cố tràn dầu xảy ra vượt quá khả năng của cấp khu vực 1.Trường hợp sự cố tràn dầu xảy ra vượt quá khả năng ứng phó của cấp
Ứng phó sự cố tràn dầu cấp khu vực

Ứng phó sự cố tràn dầu cấp khu vực

Ứng phó sự cố tràn dầu cấp khu vực (Thông tư 12/2021/QĐ-TTg) Ứng phó sự cố tràn dầu tại địa phương 1.Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra sự cố tràn dầu có trách nhiệm trực tiếp chủ trì hoặc chỉ đ
Ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực cảng

Ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực cảng

Ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực cảng (Thông tư 12/2021/QĐ-TTg) 1.Các cảng xây dựng, triển khai ngay kế hoạch khẩn cấp ứng phó để huy động nguồn lực ứng phó sự cố tràn dầu. 2.Trong trường hợp s
Ứng phó sự cố tràn dầu tại cơ sở, dự án

Ứng phó sự cố tràn dầu tại cơ sở, dự án

Ứng phó sự cố tràn dầu tại cơ sở, dự án (Thông tư 12/2021/QĐ-TTg) 1.Cơ sở xây dựng kế hoạch khẩn cấp ứng phó sự cố tràn dầu và tổ chức lực lượng bảo đảm ngăn ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả sự cố t
Ứng phó sự cố tràn dầu do tàu gây ra trên biển

Ứng phó sự cố tràn dầu do tàu gây ra trên biển

Ứng phó sự cố tràn dầu do tàu gây ra trên biển (Thông tư 12/2021/QĐ-TTg) 1.Trong trường hợp do tai nạn, sự cố của tàu gây ra tràn dầu liên quan đến các hoạt động cứu hộ, cứu nạn người, tàu gặp nạn v
Đầu mối tiếp nhận thông tin về sự cố tràn dầu

Đầu mối tiếp nhận thông tin về sự cố tràn dầu

Đầu mối tiếp nhận thông tin về sự cố tràn dầu (Thông tư 12/2021/QĐ-TTg) 1.Các tổ chức, cá nhân để xảy ra sự cố tràn dầu hoặc phát hiện sự cố tràn dầu có trách nhiệm báo cáo kịp thời đến một trong cá
Xây dựng lực lượng ứng phó sự cố tràn dầu các cấp

Xây dựng lực lượng ứng phó sự cố tràn dầu các cấp

Xây dựng lực lượng ứng phó sự cố tràn dầu các cấp (Thông tư 12/2021/QĐ-TTg) 1.Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương

Tel: 090306 3599