Đóng menu x

Cấp giấy phép khai thác với mục đích sử dụng cung cấp nước sinh hoạt

Cấp giấy phép khai thác với mục đích sử dụng cung cấp nước sinh hoạt

Cấp giấy phép khai thác với mục đích sử dụng cung cấp nước sinh hoạt

Câu hỏi:

Công ty chúng tôi đã được cấp giấy phép khai thác với mục đích sử dụng cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Chợ Mới thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Nhưng hiện nay trên địa bàn này có 01 doanh nghiệp tư nhân cũng đang tiến hành khai thác nước để cung cấp cho khách hàng trên địa bàn thị trấn Chợ Mới, điều đáng nói ở đây là doanh nghiệp này đã bị UBND tỉnh đề nghị đình chỉ khai thác nhưng không chấp hành theo Quyết định của tỉnh, mà cố tính tiếp tục khai thác để cung cấp cho khách hàng. Hiện tại, doanh nghiệp này đang tiến hành lập hồ sơ để xin cấp giấy phép khai thác nước và phía Sở Tài Nguyên&Môi trường của tỉnh cũng đang tiến hành xem xét, chấp thuận hồ sơ cấp giấy phép khai thác của doanh nghiệp trên và mục đích khai thác, sử dụng để cấp giấy phép khai thác ở đây là Cung cấp nước sản xuất trên địa bàn thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới. Vậy tôi xin hỏi trường hợp Sở TN&MT tỉnh chấp thuận cấp phép với mục đích như trên cho doanh nghiệp này có đúng qui định của pháp luật không? Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Trả lời:

Cục Quản lý tài nguyên nước trả lời như sau:
Theo quy định tại Điều 53 Hiến pháp 2013, thì tài nguyên nước là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Luật Tài nguyên nước cũng đã khẳng định tổ chức, cá nhân có quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho các mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và mục đích khác theo quy định của pháp luật (điểm a khoản 1 Điều 43 Luật Tài nguyên nước). Theo đó, các tổ chức, cá nhân khai thác nước không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Tài nguyên nước và Điều 16 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP thì phải có giấy phép theo quy định. Vì vậy, trường hợp anh/chị hỏi, nếu tổ chức, cá nhân đó có nhu cầu khai thác nước tại vị trí không thuộc vùng cấm, vùng hạn chế khai thác (đối với nước dưới đất) thì doanh nghiệp đó có quyền nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.
Căn cứ vào quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20… của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật, tình hình thực tế của địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ. Trường hợp không đủ điều kiện cấp phép thì Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và trả lại hồ sơ đề nghị cấp phép theo quy định. Trường hợp đủ điều kiện cấp phép thì mới trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép theo quy định của pháp luật (Điều 35 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP).

Link tham khảo: https://dwrm.gov.vn


Mong rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn an toàn sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 0340 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất.

Nếu quý vị cần thêm thông tin thì vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố môi trường

Hotline: 1900 0340   |  Tel: 0903 063 599 (Ms Vân) 

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Các khóa học cấp chứng chỉ và tập huấn an toàn lao động

Bình luận

Tel: 090306 3599