Đóng menu x

CÁC HÀNH VI NGHIÊM CẤM TRONG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

CÁC HÀNH VI NGHIÊM CẤM TRONG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Trong năm 2023, người sử dụng lao động, người lao động và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động không được thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm sau đây:

1. Nghiêm cấm che giấu, khai báo hoặc báo cáo sai sự thật về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 hành vi che giấu, khai báo hoặc báo cáo sai sự thật về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là hành vi bị nghiêm cấm.

Ngoài ra, khoản 1 Điều 12 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 cũng quy định một số hành vi bị cấm khác như sau:

– Không thực hiện các yêu cầu, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động gây tổn hại hoặc có nguy cơ gây tổn hại đến người, tài sản, môi trường.

Buộc người lao động phải làm việc hoặc không được rời khỏi nơi làm việc khi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của họ hoặc buộc người lao động tiếp tục làm việc khi các nguy cơ đó chưa được khắc phục.

2. Hành vi trốn đóng, chậm đóng tiền bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bị nghiêm cấm

Hành vi trốn đóng, chậm đóng tiền bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là hành vi bị nghiêm cấm theo khoản 2 Điều 12 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.

Thêm vào đó, các chủ thể cũng KHÔNG được thực hiện các hành vi vi phạm liên quan đến bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp dưới đây:

– Hành vi chiếm dụng tiền đóng, hưởng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

– Hành vi gian lận, giả mạo hồ sơ trong việc thực hiện bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

– Hành vi không chi trả chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

– Hành vi quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp không đúng quy định của pháp luật.

– Hành vi truy cập, khai thác trái pháp luật cơ sở dữ liệu về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

3. Cấm sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động không được kiểm định

Căn cứ khoản 3 Điều 12 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, trong quá trình sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư, người sử dụng lao động, người lao động tuyệt đối không được sử dụng máy, thiết bị, vật tư thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động nhưng không được kiểm định.

– Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu.

– Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hết hạn sử dụng, không bảo đảm chất lượng, gây ô nhiễm môi trường.

4. Cấm gian lận trong các hoạt động kiểm định, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động

Hành vi gian lận trong các hoạt động kiểm định, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động, giám định y khoa để xác định mức suy giảm khả năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cản trở, gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động, người sử dụng lao động là hành vi cấm theo khoản 4 Điều 12 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.

5. Nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử về giới trong bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động

Theo quy định tại khoản 5 Điều 12 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, việc phân biệt đối xử về giới trong bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phân biệt đối xử vì lý do người lao động từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình; phân biệt đối xử vì lý do đã thực hiện công việc, nhiệm vụ bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở của người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, an toàn, vệ sinh viên, người làm công tác y tế là những hành vi bị cấm.

6. Người sử dụng lao động không được trả tiền thay cho việc bồi dưỡng bằng hiện vật và không được sử dụng lao động khi chưa huấn luyện trong một số trường hợp

Căn cứ quy định tại khoản 6, 7 Điều 12 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, người sử dụng lao động bị nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây:

– Trả tiền thay cho việc bồi dưỡng bằng hiện vật.

– Sử dụng lao động hoặc làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động khi chưa được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

******

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG – ESE

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0903 010 140  (Ms.Phụng) – doanphung@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599