Đóng menu x

BIỂN BÁO AN TOÀN ĐIỆN (Phần II)

BIỂN BÁO AN TOÀN ĐIỆN (Phần II)

THÔNG TƯ 05/2021/TT-BCT

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ AN TOÀN ĐIỆN

BIỂN BÁO AN TOÀN ĐIỆN

PHỤ LỤC II

MẪU BIỂN BÁO AN TOÀN ĐIỆN
(Đơn vị đo: mm)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Nội dung

Hình

1

Biển cấm

 

 

Cấm trèo! Điện cao áp nguy hiểm chết người

Hình 1a, 1b

 

Cấm vào! Điện cao áp nguy hiểm chết người

Hình 2

 

Cấm lại gần! Có điện nguy hiểm chết người

Hình 3

 

Cấm đóng điện! Có người đang làm việc

Hình 4

2

Biển cảnh báo

 

 

Dừng lại! Có điện nguy hiểm chết người

Hình 5

 

Cáp điện lực

Hình 6

3

Biển chỉ dẫn

 

 

Làm việc tại đây

Hình 7

 

Vào hướng này

Hình 8

 

Đã nối đất

Hình 9

Mẫu số 01. Biển cấm

Hình 1a

Hình 1b

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Mẫu số 02. Biển cảnh báo

Hình 6

Mẫu số 03. Biển chỉ dẫn

Hình 7

Hình 8

Hình 9

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0938 040 020 (Ms.Chi) – 0903 010 140 (Ms.Trâm) 

khanhchi@ungphosuco.vn – ngoctram@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599