Đóng menu x

Báo cáo tình hình hoạt động hóa chất hàng năm

Báo cáo hoạt động hóa chất

Báo cáo tình hình hoạt động hóa chất hàng năm

Theo điều 36 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất liên quan tới chế độ báo cáo của tổ chức, cá nhân:

 • Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất của năm trước gửi đồng thời Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và cơ quan quản lý ngành cấp tỉnh nơi tiến hành hoạt động hóa chất;
 • Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm báo cáo đột xuất tình hình hoạt động hóa chất khi có sự cố xảy ra trong hoạt động hóa chất, chấm dứt hoạt động hóa chất và khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Theo quy định của thông tư hướng dẫn nghị định số 113:

 • Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp có trách nhiệm báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất của năm trước theo
 • Nơi nhận: Cục Hóa chất và Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tiến hành hoạt động hóa chất;

Báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động hóa chất hàng năm của tổ chức, cá nhân gồm các nội dung sau:

 • Thông tin chung về tổ chức, cá nhân;
 • Khai báo hóa chất sản xuất gồm danh sách hóa chất sản xuất là hóa chất phải khai báo theo từng địa điểm sản xuất;
 • Tình hình sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện; hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh; hóa chất phải khai báo và các loại hóa chất khác;
 • Tình hình thực hiện quy định huấn luyện an toàn hóa chất;
 • Tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; tình hình an toàn hóa chất;

Nội dung báo cáo hoạt động hóa chất có các yêu cầu về:

 • Xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp
 • Kinh doanh, sử dụng, tồn trữ tiền chất công nghiệp
 • Chi tiết kinh doanh trong nước
 • Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
 • Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
 • Báo cáo tình hình sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
 • Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực Công nghiệp
 • Đánh giá tình trạng an toàn hóa chất
 • Tình hình tai nạn, sự cố
 • Tình hình thực hiện huấn luyện an toàn hóa chất

Mẫu báo cáo được đính kèm theo bài viết này. Mẫu Báo cáo hoạt động hóa chất (dành cho tổ chức, cá nhân)

bao-cao-hoat-dong-hoa-chat

bao-cao-hoat-dong-hoa-chat

Mong rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn an toàn sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 0340 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất.

Nếu quý vị cần thêm thông tin thì vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố môi trường 

Address: 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 1900 0340   |  Tel: 0903 063 599 (Ms Vân) – 0938 040 020 (Ms Linh)

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Các khóa học cấp chứng chỉ và tập huấn an toàn lao động

Tải tài liệu

Bình luận

Tel: 090306 3599