Đóng menu x

Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện

Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện

Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện được quy định tại Thông tư Số 09/2019/TT-BCT quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư Số 09/2019/TT-BCT quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thuy điện.

Thông tư Số 09/2019/TT-BCT này áp dụng đối với:

  • Chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện.
  • Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến viêc quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

Báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện 

  1. Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm lập báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện gửi Sở Công thương nơi xây dựng đập, hồ chứa thủy điện theo thời hạn quy định tại khoản 3 điều 16 Nghị định 114/2018/NĐ-CP. Mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục IV Thông tư này.
  2. Sở Công thương nơi xây dựng đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công thương trước ngày 30 tháng 4 hàng năm đối với đập, hồ chứa thủy điện xây dựng tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; trước ngày 30 tháng 8 hàng năm đối với đập, hồ chứa thủy điện xay dựng tại khu vực Nam Trung Bộ.

Mong rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn an toàn sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 0340 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất.

Nếu quý vị cần thêm thông tin thì vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố môi trường

Hotline: 1900 0340   |  Tel: 0903 063 599 (Ms Vân) 

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Các khóa học cấp chứng chỉ và tập huấn an toàn lao động

Bình luận

Tel: 090306 3599