Đóng menu x

Áp dụng Hệ số lưu lượng, hệ số nguồn tiếp nhận nước thải theo Quy chuẩn Việt Nam?

Áp dụng Hệ số lưu lượng, hệ số nguồn tiếp nhận nước thải theo Quy chuẩn Việt Nam?

Việc áp dụng Hệ số lưu lượng, hệ số nguồn tiếp nhận nước thải theo Quy chuẩn Việt Nam?
Câu hỏi: Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có một số cơ sở chế biến cao su, nước thải sau xử lý cho chảy tràn ra vườn cao su của họ. Như vậy khi áp dụng Hệ số lưu lượng, hệ số nguồn tiếp nhận nước thải theo Quy chuẩn Việt Nam thì áp dụng như thế nào?
Trả lời:
Theo quy định tại QCVN 01-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sơ chế cao su thiên nhiên được ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT ngày 31/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nước thải của cơ sở sơ chế cao su thiên nhiên được phép tái sử dụng để tưới cây khi đáp ứng các yêu cầu sau:
– Giá trị tối đa cho phép các thông số pH, BOD5 và COD đạt yêu cầu quy định tại cột B Bảng 1 (Kq=1; Kf =1);
– Nước thải sau xử lý phải được thu gom lại trong hồ chứa dành riêng cho mục đích tưới cây. Hồ chứa phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường;
– Phương án, kế hoạch tưới phải có văn bản thông báo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương để phối hợp giám sát;
– Chỉ được phép tưới cây trong phạm vi thuộc quyền sử dụng của doanh nghiệp phát sinh nước thải.
Việc cho phép sử dụng nước thải để tưới cây nhằm mục tiêu tái sử dụng tài nguyên nước và tận dụng một số chất dinh dưỡng có lợi cho cây trồng trong nước thải. Khi tái sử dụng nước thải để tưới cây, hệ số Kq, Kf vẫn được áp dụng theo quy định tại QCVN 01-MT:2015/BTNMT , cụ thể:
– Trường hợp cơ sở sơ chế cao su thiên nhiên tái sử dụng hoàn toàn nước thải cho tưới cây thì áp dụng hệ số Kq =1 và Kf =1.
– Khi cơ sở sơ chế cao su thiên nhiên chỉ trích một phần nước thải để tưới cây còn một phần vẫn thải ra nguồn tiếp nhận nước thải thì áp dụng hệ số Kq ứng với lưu lượng dòng chảy của sông, suối, khe, rạch; kênh, mương; dung tích của hồ, ao, đầm; mục đích sử dụng của vùng nước biển ven bờ; áp dụng hệ số Kf ứng với tổng lưu lượng nước thải sơ chế cao su thiên nhiên khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thả và lưu lượng nguồn thải được tính theo lưu lượng thải lớn nhất nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường, hoặc Giấy xác nhận việc hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Link tham khảo: https://dwrm.gov.vn

Mong rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn an toàn sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 0340 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất.

Nếu quý vị cần thêm thông tin thì vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố môi trường

Hotline: 1900 0340   |  Tel: 0903 063 599 (Ms Vân) 

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Các khóa học cấp chứng chỉ và tập huấn an toàn lao động

Bình luận

Tel: 090306 3599