Đóng menu x

Yêu cầu về nạp của bình chữa cháy

Yêu cầu về nạp của bình chữa cháy 

Hệ số nạp #

Hệ số nạp lớn nhất đối với các bình chữa cháy dùng cac bon đioxit không được vượt quá 0,75 kg/L. Hệ số nạp đối với các bình chữa cháy dùng chất chữa cháy sạch không được vượt quá các giá trị được cho trong phần thích hợp của TCVN 7161 và ISO 14520.

CHÚ THÍCH: Các hệ số nạp nêu trên có thể tuân theo các quy định của nhà nước về bình chịu áp lực.

Dung sai nạp #

Lượng nạp thực của một bình chữa cháy phải là lượng nạp danh nghĩa trong các giới hạn sau:

a) Bình chữa cháy dùng chất chữa cháy gốc nước 0 % đến 5 % thể tích;

b) Bình chữa cháy dùng bột:

Lượng nạp danh nghĩa 1 kg: ± 5 % khối lượng;

Lượng nạp danh nghĩa > 1 kg nhưng < 3 kg: ± 3 % khối lượng;

Lượng nạp danh nghĩa 3 kg: ± 2 % khối lượng;

c) Bình chữa cháy dùng chất chữa cháy sạch: 0 % đến 5 % khối lượng;

d) Bình chữa cháy dùng cac bon đioxit: 0 % đến 5% khối lượng.

Lượng nạp #

Lượng nạp cho các bình chữa cháy được khuyến nghị như sau:

– Bình chữa cháy dùng chất chữa cháy gốc nước 2l, 3l, 6l, 9l;

– Bình chữa cháy dùng bột: 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 6 kg, 9 kg, 12 kg

– Bình chữa cháy dùng CO2: 2,5 kg;

– Bình chữa cháy dùng chất chữa cháy sạch: 1 kg, 2 kg, 4 kg, 6 kg

Mong rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn an toàn sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 0340 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất.

#

Nếu quý vị cần thêm thông tin thì vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường

Hotline: 1900 0340   |  Tel: 0903 063 599 (Ms Vân)

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Các khóa học cấp chứng chỉ và tập huấn an toàn lao động

Powered by BetterDocs

Tel: 090306 3599