Đóng menu x

Phân loại hóa chất

Table of Contents

Phân loại hóa chất được quy định tại Điều 23, Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BCT 2020 ngày 09 tháng 03 năm 2020.

Việc phân loại hóa chất được thực hiện theo quy tắc và hướng dẫn kỹ thuật của GHS, từ Phiên bản 2 năm 2007 trở đi, bao gồm các phân loại chính sau:

TT

Phân loại

Phân cấp

I

Nguy hại vật chất

1

Chất nổ Chất nổ không bền Cấp 1.1 Cấp 1.2 Cấp 1.3 Cấp 1.4 Cấp 1.5 Cấp 1.6

2

Khí dễ cháy Cấp 1 Cấp 2 Khí tự cháy Cấp A Cấp B    

3

Sol khí dễ cháy Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3        

4

Khí oxy hoá

Cấp 1

   

5

Khí chịu áp suất

Khí nén

Khí hoá lỏng

Khí hoá lỏng đông lạnh

Khí hoà tan

   

6

Chất lỏng dễ cháy

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

   

7

Chất rắn dễ cháy

Cấp 1

Cấp 2

   

8

Chất và hỗn hợp tự phản ứng

Kiểu A

Kiểu B

Kiểu C&D

Kiểu E&F

Kiểu G

   

9

Chất lỏng tự cháy

Cấp 1

   

10

Chất rắn tự cháy

Cấp 1

   

11

Chất và hỗn hợp tự phát nhiệt

Cấp 1

Cấp 2

   

12

Chất và hỗn hợp khi tiếp xúc với nước sinh ra khí dễ cháy

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

   

13

Chất lỏng oxy hoá

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

   

14

Chất rắn oxy hoá

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

   

15

Peroxyt hữu cơ

Kiểu A

Kiểu B

Kiểu C&D

Kiểu E&F

Kiểu G

   

16

Ăn mòn kim loại

Cấp 1

   

II

Nguy hại sức khỏe

17

Độc cấp tính

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

   

18

Ăn mòn/kích ứng da

Cấp 1A

Cấp 1B

Cấp 1C

Cấp 2

Cấp 3

   

19

Tổn thương nghiêm trọng/ kích ứng mắt

Cấp 1

Cấp 2/2A

Cấp 2B

   

20

Tác nhân nhạy hô hấp

Cấp 1

   

21

Tác nhân nhạy da

Cấp 1

   

22

Đột biến tế bào mầm

Cấp 1A

Cấp 1B

Cấp 2

       

23

Tác nhân gây ung thư

Cấp 1A

Cấp 1B

Cấp 2

       

24a

Độc tính sinh sản

Cấp 1A

Cấp 1B

Cấp 2

 

24b

Ảnh hưởng đến hoặc qua sữa mẹ

 

25

Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm đơn

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

       

26

Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm lặp lại

Cấp 1

Cấp 2

       

27

Nguy hại hô hấp

Cấp 1

Cấp 2

       

III

Nguy hại môi trường

28a

Nguy hại cấp tính đối với môi trường thủy sinh

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

     

28b

Nguy hại mãn tính đối với môi trường thủy sinh

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

     

Mong rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn an toàn sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 0340 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất.

#

Nếu quý vị cần thêm thông tin thì vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường

Hotline: 1900 0340   |  Tel: 0903 063 599 (Ms Vân)

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Các khóa học cấp chứng chỉ và tập huấn an toàn lao động

Powered by BetterDocs

Tel: 090306 3599