Đóng menu x

Mẫu số theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Table of Contents

Mẫu số theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy được quy định tại Phụ lục A, TCVN 3890:2009 ngày 1 tháng 12 năm 2009.

Trang bìa:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

SỔ THEO DÕI

PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

 

Tên cơ sở: ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………….. …….Fax:……………………………………..

Lập sổ, ngày ………… tháng ………….. năm ……….….

Người lập sổ: …………………………………………………………………………..

Người phụ trách công tác PCCC của cơ sở:………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

Trang 2,3,4              Bảng tổng hợp phương tiện PCCC

Số TT Ngày, tháng, năm (kiểm tra hoặc đưa vào sử dụng) Loại phương tiện,hệ thống PCCC Ký mã hiệu Số lượng Đơn vị tính Tình trạng kỹ thuật
Đạt yêu cầu Không đạt yêu cầu

Trang 5, 6 … (và các trang tiếp sau)

Bảng theo dõi

tình trạng kỹ thuật từng loại phương tiện (hoặc hệ thống) PCCC

Hạng mục công trình: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

Phương tiện PCCC (hoặc hệ thống PCCC) loại:…………………………………………….

ở vị trí số: …………(hoặc mã số phương tiện do cơ sở quản lý quy định)……..……

Số TT Ngày, tháng kiểm tra Nội dung và kết quả kiểm tra Phương pháp kiểm tra Kết luận Người,cơ quan kiểm tra Ký tên Ghi chú
               
               
               
               
               
               
               

Mong rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn an toàn sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 0340 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất.

#

Nếu quý vị cần thêm thông tin thì vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường

Hotline: 1900 0340   |  Tel: 0903 063 599 (Ms Vân)

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Các khóa học cấp chứng chỉ và tập huấn an toàn lao động

Powered by BetterDocs

Tel: 090306 3599