Đóng menu x

Bảo quản, bảo dưỡng phương tiện sau khi phục vụ cứu nạn, cứu hộ, thực tập cứu nạn, cứu hộ

PHỤ LỤC IV

BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN CỨU NGƯỜI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2021/TT-BCA ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an)

Bảo quản, bảo dưỡng phương tiện sau khi phục vụ cứu nạn, cứu hộ, thực tập cứu nạn, cứu hộ

1. Bảo quản, bảo dưỡng thiết bị dò tìm người

a) Vệ sinh sạch sẽ toàn bộ thiết bị.

b) Kiểm tra sạc đầy pin cho thiết bị.

c) Để thiết bị ở nơi khô thoáng, không để thiết bị ở gần xăng, dầu, axit và các chất ăn mòn hoặc để dầu mỡ bám vào, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

2. Bảo quản, bảo dưỡng thiết bị phục vụ cứu hộ dưới nước

a) Lau chùi sạch sẽ toàn bộ thiết bị, bảo đảm khô ráo.

b) Kiểm tra, sạc đầy pin cho thiết bị.

c) Để thiết bị ở nơi khô thoáng, không để thiết bị ở gần xăng, dầu, axit và các chất ăn mòn hoặc để dầu mỡ bám vào, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

d) Định kỳ một tuần một lần vận hành kiểm tra thiết bị.

3. Bảo quản, bảo dưỡng thiết bị phục vụ cứu hộ trên cao, dây cứu người, đai cứu hộ

a) Lau chùi, vệ sinh sạch sẽ toàn bộ thiết bị.

b) Sắp xếp thiết bị gọn gàng ở nơi sạch sẽ, khô thoáng, không để thiết bị ở gần xăng, dầu, axit và các chất ăn mòn hoặc để dầu mỡ bám vào, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

4. Bảo quản, bảo dưỡng đệm cứu người

a) Lau chùi sạch sẽ đệm và thiết bị kèm theo.

b) Gấp đệm đúng quy trình kỹ thuật, sắp xếp đệm gọn gàng ở nơi sạch sẽ, khô thoáng, không để đệm và thiết bị ở gần xăng, dầu, axit và các chất ăn mòn hoặc để dầu mỡ bám vào, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

5. Bảo quản, bảo dưỡng các loại phương tiện cứu người thông dụng khác

a) Lau chùi, vệ sinh sạch sẽ toàn bộ thiết bị.

b) Ống tụt cứu người được gấp đúng quy trình kỹ thuật, bảo quản ở nơi có nhiệt độ thấp hơn 40°C.

c) Sắp xếp thiết bị gọn gàng ở nơi sạch sẽ, khô thoáng, không để thiết bị ở gần xăng, dầu, axit và các chất ăn mòn hoặc để dầu mỡ bám vào, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng./.

Powered by BetterDocs

Tel: 090306 3599