Đóng menu x

Bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ

PHỤ LỤC V

BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN, DỤNG CỤ PHÁ DỠ THÔ SƠ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2021/TT-BCA ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an)

I. Bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên

Việc bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ áp dụng theo TCVN 3890:2009 và thực hiện theo các nội dung sau:

1. Sắp xếp, làm sạch phương tiện, dụng cụ.

2. Bảo quản trên giá kê, sàn kê hoặc trong tủ bảo quản; không được quăng, quật khi sắp xếp, vận chuyển.

3. Không để phương tiện ở gần xăng, dầu, axit và các chất ăn mòn.

II. Bảo quản, bảo dưỡng sau khi chữa cháy, thực tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

1. Vệ sinh sạch sẽ toàn bộ phương tiện, dụng cụ.

2. Kiểm tra lại các chi tiết của phương tiện, dụng cụ bảo đảm vẫn chắc chắn khi sử dụng.

3. Sắp xếp thiết bị gọn gàng ở nơi sạch sẽ, khô ráo, không để thiết bị ở gần xăng, dầu, axit và các chất ăn mòn, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng./.

Powered by BetterDocs

Tel: 090306 3599