Chương trình Đào Tạo tại Trung Tâm

Khóa học Ngày học Lịch học Đăng ký

Huấn luyện an toàn nhóm 3 – Làm việc với máy hàn – cắt

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Huấn luyện an toàn nhóm 3 – Làm việc trên cao

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Đào tạo huấn luyện an toàn lao động

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Chứng chỉ an toàn lao động

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Khóa học phòng vệ lái xe ô tô

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Khóa học An Toàn LPG khí dầu mỏ hóa lỏng

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Khóa học An toàn hóa chất và vận chuyển hàng nguy hiểm

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Huấn luyện An toàn lao động vệ sinh viên Nhóm 6

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Huấn luyện An toàn lao động Nhóm 5

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Huấn luyện an toàn lao động Nhóm 4

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 – An toàn điện

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Đào tạo an toàn lao động nhóm 3 – Thiết bị nâng

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Huấn luyện an toàn nhóm 3 – An toàn nồi hơi

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Huấn luyện an toàn nhóm 3 – An toàn xây dựng

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Huấn luyện an toàn nhóm 3 – An toàn hóa chất

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký
Khóa học Ngày học Lịch học Đăng ký

Khóa học Luật L – HSE An toàn môi trường

24/09/2017 Buổi sáng và buổi chiềuChủ Nhật ngày 24/09 Đăng Ký

Khóa học hệ thống quản lý HSE

Đang cập nhật Đang cập nhật Đăng Ký

Khóa học An toàn sức khỏe môi trường – HSE Basic

16/09/2017 Buổi sáng và buổi chiều16, 17 và 23/09/2017 Đăng Ký
Không có khóa học nào!
Khóa học Ngày học Lịch học Đăng ký